BAS

Laddtjänsten BAS ger dig en trygg och smidig lösning för debitering av förbrukad kW i din anläggning för elbilsladdning. Tjänsten BAS innehåller de tre delarna nedan

Innehåll

Debitering

Ni väljer priset på vad era användare ska betala per kWh. EVCore mäter och debiterar användaren för faktiskt förbrukning. Fakturering och kortbetalning erbjuds som betalalternativ för användarna

Förbrukningskostnaden återbetalas till er automatiskt. Ingen handpåläggning krävs.

Vi på EVCore är en oberoende operatörsplattform och ägs inte av något energibolag, vilket gör att ni även framåt upphandlar er el som ni alltid gjort.

EVcore plattformen

Som användare
Via EVCore appen finns all information samlat. Se faktiskt förbrukning innevarande månad, mina betalningar och mina fordon. Laddningen startas enkelt med en RFID-tagg eller direkt i appen. Registrera dig som företag eller privatperson och håll koll på laddning i tjänst/privat.

Som anläggningsägare
Få tillgång till statistik för att enkelt få överblick över elbilsladdningen. Flexibel tariffhantering för olika användargrupper.

RFID hantering

Via EVCore plattformen beställer eller spärrar användaren RFID kort/taggar.  EVCore hanterar all kontakt och distribution av RFID taggar/kort till användarna.